Dagvård och skola

Det är alltid en ny situation för en familj då barnet börjar gå i dagvård utanför hemmet eller börjar skolan. Det är oundvikligt att man på sin livsväg möter många förändringar. Om barnet har speciella behov är det bra att förbereda sig väl för dessa förändringar. Samarbete med rehabiliterande part och dagvård eller skola är avgörande så att man kan skapa så goda omständigheter som möjligt för barnets lärande.

Dagvård

Skola

Att höra i skolan

Webbmateriaal och litteratur:

Kommentera