Assistent, handledare, tolk?

Enligt principen om närdaghem och närskola erbjuds ett barn plats i daghem eller skola så nära hemmet som möjligt. Barn som är i behov av särskilt stöd får stödet i första hand där barnet befinner sig. Beroende på dagvårdens och skolgångens form, kan barnet behöva en assistent eller en tolk.

Assistent

En assistent kan vara en personlig assistent som hjälper endast det handikappade barnet, eller en gruppassistent för flera barn eller för hela gruppen eller klassen.

Om barnet behöver en assistent för att klara sig i daghemmet eller skolan, bör detta ordnas. Behovet av assistent fastställs av läkare eller psykolog. Man ansöker om assistent av hemkommunen och ansökan görs av daghemmets föreståndare eller av skolans rektor. Den här servicen grundar sig på lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987).

Teckenspråkshandledare

Teckenspråkshandledare är en yrkestitel och utbildningens innehåll tar fasta på olika kommunikationsmetoder och handledning. En teckenspråkshandledare kan arbeta som assistent för hörselskadade i daghem och skolor, och kan tillsammans med övriga anställda stöda utvecklingen av barnets språk- och kommunikationsförmågor.

I daghemmet kan teckenspråkshandledaren planera och förverkliga olika aktiviteter som stöder barnets utveckling. Han eller hon kan också stöda inlärningen av de dagliga sysslorna, såsom att klä på sig och klara sig vid matbordet. Handledaren kan teckna till hela gruppen och stöda barnet i gemensamma lekar med andra. I arbetet kan också ingå att handleda, uppfostra och sköta andra barn i daghemmet.

Tolk

Vid behov kan man i daghem och skola använda skrivtolk, teckenspråkstolk eller tolk som använder tecknad svenska. I daghemmet kan tolk behövas till exempel på utflykter, fester och teaterbesök. I skolan kan tolk användas vid behov (simundervisning) eller hela tiden.

Källor:
Kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri.net: Avustaja päivähoidossa http://verneri.net/yleis/arki/hoito/avustaja-paivahoidossa.html

Kuuloliitto: Päivähoidossa on kuulovammainen lapsi.

Lempäälän kunta: Päivähoidon tukimuodot http://www.lempaala.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalvelut/paivahoitopalvelut/paivahoidon-tukimuodot/