Vad är ljud?

Ljud är vågrörelser i luften som orsakas av en vibrerande eller skakande kropp. Vibrationerna får luftens molekyler att röra sig fram och tillbaka, vilket ger upphov till en kedjereaktion och så förflyttar sig ljudet framåt i luften.

Ljudstyrka eller ljudtryck mäts i decibel (dB). För en människa med god hörsel är hörseltröskeln cirka 0 dB och smärttröskeln cirka 120 dB. Normalt tal har en ljudstyrka på 50–60 dB.

Ljudfrekvens informerar om antalet svängningar per sekund och uttrycks i hertz (Hz). Människans öra förmår uppfatta svängningar på 20–16 000 hertz. En ung människa kan höra ljud på upp till 20000 Hz. Hörförmågan försämras i allmänhet med början i de höga frekvenserna, och därför kan äldre personer inte höra gräshopporna. Gräshoppans gnissel är ett ljud med mycket hög frekvens.

Källa: Jukka Rasa: Esteetön kuunteluympäristö. Avaintietokansio, KLVL ry. 2009.