Hörapparat

Bakom örat-hörapparaten är den vanligaste hörapparatsmodellen. Apparatens externa del placeras bakom örat och öroninsatsen sätts in i örat. En tunn slang leder ljudet från apparaten till öroninsatsen och vidare till örat.

Allt i örat-hörapparaten är en i öroninsatsen inbyggd hörapparat, placerad i hörselgången. Hela apparaten ryms i ett individuellt avgjutet skal. Apparaten är ytterst liten, så det krävs en del fingerfärdighet för att hantera den.

En hörapparat är konstruerad av tre delar: mikrofon, elektrisk förstärkare och hörlur. Ljudet kommer till apparaten via mikrofonen och omvandlas samtidigt till elektricitet. Den elektriska signalen förstärks och omformas i förstärkaren, varefter hörluren omvandlar elektriciteten tillbaka till hörbart ljud. Användaren kan vid behov justera ljudvolymen. Hörapparaten programmeras, det vill säga justeras med hjälp av datorn, enligt användarens hörsel. De nya digitala hörapparaterna kan genom matematisk kalkylering bearbeta det ljud som ska förstärkas så att det anpassas till olika slag av hörselnedsättning och olika ljudmiljöer. Därigenom blir det lättare att till exempel urskilja tal i en bullrig miljö.

Benledningshörapparaten är avsedd för personer med mikroti eller trång örongång eller som av någon annan orsak inte kan använda en traditionell hörapparat.

Cochleaimplantat är en elektrisk hörapparat som installeras genom operation. Den är en möjlighet om signalförstärkningen i en traditionell hörapparat inte är tillräcklig.

Batteri

Hörapparaten fungerar i allmänhet med batteri. Fyra olika batteriformat är vanligast: 675, 13, 312 ja 10.

De zink-luftceller som används i apparaterna utnyttjar luften för att producera elektricitet.

Batteriets lufthål är täckta under lagringen. När batteriet tas i bruk avlägsnas klisterlappen, och batteriet börjar producera el när luften kommer in i det. Vid batteribyte är det bra att låta batteriet lufta sig ett ögonblick efter att klisterlappen tagits bort, innan batteriet placeras i batterifacket.

Batterierna är gratis till 18 års ålder eller tills studierna är slutförda. Batterier säljs av hörselbranschens importörer, optiker, apotek, stora varuhus och stormarknader.