Att lära sig använda hörapparat

Självständig tvååring

 • Tvååring visar sin självständighet genom att ta bort hörapparaten från sitt öra.
 • Inga förhandlingar om användning av hörapparat, inte ens med en tvååring. Ge inte efter.
 • Med en tvååring får endast en vuxen ta bort hörapparaten. Men man kan dock samarbeta med barnet, till exempel genom att lära barnet berätta när hon eller han vill ta bort hörapparaten.
 • När barnet vill ta bort hörapparaten, försök att ta reda på varför.
  • Om det det för mycket oväsen, gå till en lugnare plats.
  • Om barnet är trött, sätt hörapparaten på en säker plats innan en tupplur.
  • Om barnet vill ha uppmärksamhet, föreslå till exempel att ni kan läsa en sagobok tillsammas. Till det behövs hörapparat.
 • Med en tvååring kan man öva att sätta hörapparaten på plats tillsammans. Barnet kan lära sig att göra det själv i ca treårsåldern.

En treåring vill veta hur hörapparaten fungerar.

 • Ett treårigt barn vill veta hur saker och ting fungerar. Barnet kan därför ta bort hörapparaten när det är ensamt och granska det noggrannt.
 • När man utför morgonlyssningen kan man samtidigt presentera hörapparatens olika delar och berätta hur varje del fungerar. Det är bra att barnet vet hur apparaten fungerar, men påminn samtidigt om hur viktigt det är att hörapparaten alltid hålls på plats.
 • Vid det här skedet bör barnet redan veta att man inte får ta bort hörapparaten. Förhåll dig på samma sätt som till annat icke-önskat beteende, att ta bort hörapparaten är inte accepterat.

Vid åldern fyra till fem vill barnen ha godkännande från sina jämnåriga

 • Det är bra om andra barn också vet om hörselskadan och hörapparater. Till exempel på barnträdgården eller på dagiset kan man berätta om hörapparaten med hjälp av berättelser. Då behöver de andra barnen inte fråga så mycket om hörapparaten från de som använder den.
 • Barn kan bli mycket trendmedvetna vid fyra och femårsåldern. Låt barnet välja färg eller sticker till hörapparaten. Istället för ovanligt kan hörapparaten kännas cool med just färg eller stickers.
 • Många frågar barnen om hörapparaten, inte för att vara elaka utan för att de inte har någon vetskap om dom. Lär barnet hur man kan svara på de vanligaste frågorna som gäller hörapparater.

Läs även:

Källa:

Preschoolers and Hearing Aids – 2-5 Years. Success For Kids With Hearing Loss.
http://successforkidswithhearingloss.com/hearing-aids-on, luettu 20.4.2014.