Inga förhandlingar om användning av hörapparat

Under det andra levnadsåret undersöker barnet världen och lär sig göra många saker självständigt utan hjälp av föräldrarna. Även att ta bort hörapparaten eller CI-ljudprocessorn. Den egna viljan och undersökningsivern lyfter huvudet i detta utvecklingsskede. I artikeln talar man om hörapparater, men samma saker gäller även vid användning av CI-implantatprocessorer, vars använding påbörjas i den här åldern.

1-1,5 åriga småbarn

 • Ett småbarn i åldern 1-1,5 försöker olika saker. Det är ganska vanligt att barnet känner på hörapparaten och försöker ta bort den. Här gäller det, som vid andra saker nu: ”Vad händer när jag gör så här?”.
 • Tänk hur du reagerar på det att barnet försöker eller tar bort hörapparaten. Får han eller hon alltid specialuppmärksamhet när det händer? Blir det försök för att du alltid gör samma roliga sak, liksom förra gången då barnet tog bort hörapparaten?
 • Även om barnet tar bort hörapparaten utan tillstånd, förblig lugn. Försök uppträda lugnt och håll neutrala ansiktsuttryck. Du vill säkert inte att barnet lär sig förknippa hörapparaten till vrede eller straff.
 • Bebisar, som även annars är lugna, lär sig lättare att låta hörapparaten vara ifred. Aktiva bebisar kan lättare bli nervösa av apparaterna. Du kan trösta barnet, men försäkra dig om att fibbla med hörapparaten inte blir en form av att söka uppmärksamhet.
 • Det förhandlas inte om hörapparaten. Gör inga kompromisser i saken, även om barnet skulle kräva det.

Småbarn i åldern 20 månader

 • Barnet tar inte bort hörapparaten för att han inte vill använda det. Han lär sig ta bort allt överflödigt, även hörapparat. Vid det här skedet är det viktigt att ha tålamod.
 • När barnet lär sig ”stänga av” hörselsinnet, dvs ta bort hörapparaten, ge beröm och sätt vänligt tillbaka hörapparaten. I början kan barnet prova sin nya förmåga många gånger, men det minskas med tiden.
 • Barnet kan också ta bort hörapparaten vid nervositet. Det kan hända att du måste vänta, att ilskan gör över. Vänta tyst med ett neutralt ansiktsuttryck och håll hörapparaten i din hand synligt för barnet. När ilskan lägger sig, le och sätt tillbaka hörapparaten. Låt inte användningen av hörapparaten bli en maktkamp.
 • Det kan vara att du måste ta till nya medel för att hörapparaten får vara på plats. T ex en scarf eller mössa kan hjälpa över denna fas. Ta en titt på listan om olika alternativ här.
 • Ge inte efter. Barnet lär sig då redan som liten att hörapparaten ska alltid vara på när man är vaken.
 • Om du är rädd för att barnet skadar sig (t ex öroninflammation, trasig hörapparat eller dåliga justeringar), sätt inte tillbaka hörapparaten utan ta kontakt med läkare eller hörcentret.
 • Ta också i akt att i början av användning av apparat eller CI-implantat kan lyssnandet vara tuffare. Ge då efter för tysta stunder, t ex efter en dag på dagiset.

Läs också:

Källa:
Toddlers 12 to 24 months. Success For Kids With Hearing Loss.
http://successforkidswithhearingloss.com/hearing-aids-on