Kamratstöd

Kamratstöd står för frivilligt och ömsesidigt utbyte av erfarenheter med människor i samma levnadssituation. När ett barn diagnosticeras med hörselnedsättning är det en lättnad att höra eller läsa om andra erfarenheter. Med föräldrar i samma situation kan man diskutera vardagens utmaningar och av föräldrar till äldre barn kan man få värdefulla tips och insyn i hur barnet kan komma att klara sig som äldre. För syskon är det bra att träffa också andra hörselskadade barn och deras syskon, att se att hörselskadan är bara en egenskap bland många.

Särskilt viktigt är kamratstödet för det hörselskadade barnet självt. När barnet träffar sina jämlikar stöds hens identitet och självkänsla av insikten om att hen inte är ensam i världen och att andra också klarar sig, oberoende av hörselgrad och språk. Organisationerna har ett mångsidigt utbud av verksamhet för barn och unga; är det fråga om ett mindre barn riktas utbudet till hela familjen, men för skolbarn finns det läger och veckoslutsevenemang. På kurserna för rehabilitering och anpassningsträning spelar kamratstödet också en betydande roll.

Stöd

Stödpersoner och familjer