Föräldrarnas berättelser

Våra barn är alla olika, varenda en är sin egen underbara person. Varje familj har sin egen familjekultur och sitt eget sätt att leva och där växer barnen upp. Experterna på rehabilitering och uppfostran ger oss information som stöd för våra val, men det är föräldern som lever med barnet, som vägleder, stödjer och fattar beslut.

Nedanstående texter är föräldrars historier, erfarenheter som de har velat dela med sig av till andra föräldrar. Varje berättelse är individuell, personlig, unik. Vi hoppas att du genom dessa berättelser får kraft att se framtiden an och vågar tro att våra barn ska klara sig, trots en motig början.

Dokument/ video

Bloggar

  • Meriannen mielessä – Hurdant är livet med ett prematurt född hörselskadad eller döv bebis?  Hur hjälper NHS, hur orker mamma och pappa? Blogisten är en finsk mor som bor i Britannien.