Stöd på webben

Det är inte alltid man kan delta i evenemangen, av en eller annan orsak, men kamratstöd kan man ändå behöva. På internet finns många chatgrupper som det är lätt att delta i, oberoende av tid och plats.

De nedan uppräknade grupperna hittas med Facebooks sökfunktion på gruppens namn men många av dem är slutna så, att man kommer med först efter att kort ha presenterat sig för gruppens administratör, som ska godkänna varje deltagare. På detta sätt försäkrar man sig om att inte vem som helst kommer in i gruppen. Det är trevligare att diskutera om allt inte är offentligt. Om du i Facebook gillar någon webbsajt får du alla uppdateringar på sajten direkt in på din egen vägg.

Grupper i Facebook

Kuulovammaisten Lasten Vanhemmat
Chatgrupp för alla föräldrar till hörselskadade barn, oberoende av hörselskadans art, språk eller kommunikationsmetod

Mikrotia
Chatgrupp för föräldrar till barn med mikroti

Microtia and Atresia support group
Engelskspråkig stödsgrupp för mikroti och atresi

Charge Finland
Charge Finland Facebook -gruppen är för föräldrar och syskon till Charge-barn och för Charge personer sig själva och deras familjer

Parents of Children with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder
Engelskspråkig stödsgrupp för auditiv neuropati

Sisäkorvaistute-käyttäjien ryhmä
Personer med cochleaimplantat från spädbarn till äldre

Moottorikorvat
Chatgrupp för hörselskadade ungdomar

CIsu-jengi
Grupp för unga med cochleaimplantat

Esteetön viestintä lapsen arjessa
Denna grupp är avsedd för föräldrar och personer i barnets omgivning samt släktingar. Tanken är att dela vardagliga erfarenheter av hur ett barns kommunikationsförmåga och språkliga utveckling kan stödjas. Minsta lilla idé är välkommen. Syftet är att få spridning för praktiska tips, till exempel om hur olika metoder för att stödja kommunikationen kan utnyttjas: tecken, bilder, att rita och talapparater.