Vem är jag? – ungdomar och familjer berättar

Brittiska NDCS har producerat berättelser om olika hörselskadade ungdomar och deras familjer i serien: Who am I? Videorna är på engelska och textade.

Obs! I engelskspråkiga länder syftar deaf ofta på alla hörselskadade, från svag hörsel till döva. Deaf med stort D står för en kulturellt döv, teckenspråkig person.

Unga berättar:

  • Arif, 23 – (teckenspråk)
  • Adel, 13 – (tal)
  • Colin, 14 – (teckenspråk)
  • Dilara, 19 – (tal)
  • Glen, 17 – (tal)

Familjerna berättar: