Ungdomars erfarenheter

När barnet har blivit tonåring börjar hen ofta fundera på sin identitet. Oundvikligen ställs hen då inför sin relation till hörselnedsättningen, lika väl som till sina andra egenskaper. I denna ålder är det särskilt viktigt att den unga personen får träffa ödeskamrater på läger, läsa om motsvarande erfarenheter eller diskutera med andra i chatgrupper på webben. Satakieli-programmet utbildar unga till kamratstöd. Dem kan man kontakta via e-post.

Ungdomars erfarenheter

Chatgrupper

  • Moottorikorvat – En chatgrupp i Facebook för unga med nedsatt hörsel
  • CIsu-jengi – en Facebookgrupp för unga med CI-implantat

 

Kommentera