Kuuloavain.fi

Kuuloavain.fi är ett samarbetsprojekt mellan Hörselskadade Barns Föräldraförbund r.f (KLVL) och riksföreningen för barn med cochleaimplantat, LapCI. Syftet är att skapa en portal för information och kamratstöd riktad till de hörselskadade barnens föräldrar. Inom ramen för projektet utvecklas också samarbetsmodeller för hörselorganisationernas arbete med barn och familjer.

Som arbetsmetod valde vi en samutvecklingsmodell. Grunden för portalen upprättades med snabb tidtabell och vi publicerar till att börja med basmaterial. Vi ville inte ”ovanifrån” slå fast den slutliga formen utan tror att det bästa resultatet, som betjänar alla, fås till stånd genom att brukarna själva är med och utvecklar vår gemensamma portal.

Kuuloavain.fi öppnades 23.11.2012 och innehållet kommer under hela projekttiden att produceras i samarbete med föräldrar och sakkunniga. På sajten publiceras både faktaartiklar och texter som utgår från konkreta erfarenheter. Dessutom fungerar Kuuloavain.fi som portal till de informationskällor och det kamratstöd som andra organisationer kan erbjuda.

Bästa föräldrar och vuxna som arbetar med barn:

Vi behöver er alla i arbetet på att utveckla innehållet. Om du känner till bra material eller om du har en idé om vad som borde ingå i Kuuloavain, tveka inte att ta kontakt. Vi gör inte detta för oss själva utan för er, just er! Sajten ger möjlighet att kommentera, och den ska ni använda er av. Vi hoppas på konstruktiv feedback som syftar till barnens och familjens bästa. Kommentarerna kommer vi att studera och publicera, med respekt för god sed och nätetikett. All konstruktiv feedback back är ytterst värdefull. På basis av den kommer vi att utveckla innehållet i den riktning som bäst tjänar er. Vi listar artikelönskemål och ofta ställda frågor.

Kuuloavain.fi vill erbjuda information och stöd, men vi ger inga rekommendationer och tar inte heller ställning till familjernas val.

Vi svarar gärna på frågor i anslutning till projektet.

Kontakta oss!

Kommentera