Kuuloavain.fi

Kuuloavain.fi är ett samarbetsprojekt mellan Hörselskadade Barns Föräldraförbund r.f (KLVL) och riksföreningen för barn med cochleaimplantat, LapCI. Syftet var att skapa en portal för information och kamratstöd riktad till de hörselskadade barnens föräldrar. Inom ramen för projektet utvecklades också samarbetsmodeller för hörselorganisationernas arbete med barn och familjer.

Som arbetsmetod valde vi en samutvecklingsmodell. Grunden för portalen upprättades med snabb tidtabell och vi startade med att publicera basmaterial. Vi ville inte ”ovanifrån” slå fast den slutliga formen utan tror att det bästa resultatet, som betjänar alla, fås till stånd genom att brukarna själva är med och utvecklar vår gemensamma portal.

Kuuloavain.fi öppnades 23.11.2012 och innehållet producerades under hela projekttiden i samarbete med föräldrar och sakkunniga. På sajten publiceras både faktaartiklar och texter som utgår från konkreta erfarenheter. Dessutom fungerar Kuuloavain.fi som portal till de informationskällor och det kamratstöd som andra organisationer kan erbjuda.

Bästa föräldrar och vuxna som arbetar med barn:

Vi behöver er alla i arbetet på att utveckla innehållet. Om du känner till bra material eller om du har en idé om vad som borde ingå i Kuuloavain, tveka inte att ta kontakt.

Kuuloavain.fi vill erbjuda information och stöd, men vi ger inga rekommendationer och tar inte heller ställning till familjernas val.

Du kommer åt att läsa projektets slutrapport på finska här.

Kontakta oss!