Nuorten kokemuksia

Kun lapsi kasvaa nuoruusikään hän alkaa usein miettiä omaa identiteettiään ja väistämättä joutuu myös pohtimaan suhdettaan kuulovammaan yhtä lailla kuin muitakin ominaisuuksiaan. Tässä ikävaiheessa olisi erityisen tärkeää että nuori saisi tavata vertaisiaan leireillä, lukea kokemuksia tai keskustella muiden kanssa netin keskusteluryhmissä.

Nuorten kertomuksia

Keskusteluryhmiä ja yhteisöjä