Vertaistukea verkosta

Aina ei syystä tai toisesta voi osallistua tapahtumiin, mutta vertaistuki voi silti olla tarpeen. Verkossa on useita keskusteluryhmiä, joihin on helppo osallistua ajasta tai paikasta riippumatta.

Alla listatut ryhmät löytyvät Facebookin hakutoiminnolla ryhmän nimellä, mutta monet niistä ovat suljettuja, eli mukaan pääsy vaatii lyhyen esittelyn itsestään ryhmästä vastaavalle, joka hyväksyy mukaan. Tällä varmistetaan, ettei ryhmien jäseneksi pääse kuka tahansa. On mukavampi keskustella, kun kaikki ei ole julkista. Facebookissa voit myös tykätä eri toimijoiden sivuista, jolloin saat ajankohtaiset ilmoitukset suoraan omalle seinällesi.

Ryhmät Facebookissa

Kuulovammaisten Lasten Vanhemmat
Keskusteluryhmä kaikille kuulovammaisten lasten vanhemmille, asuinpaikasta, kuulovamman tyypistä, kielestä tai kommunikaatiotavasta riippumatta.

Mikrotia
Keskusteluryhmä mikrotialasten perheille.

Charge Finland
Charge
Finland Facebook -ryhmä on tarkoitettu Charge-lasten vanhemmille, sisaruksille ja itse Charge-ihmisille ja heidän perheilleen.

Kuurot vanhemmat, joilla on kuurot lapset
Keskusteluryhmä kuuroille vanhemmille, joilla kuulovammaisia/kuuroja lapsia

Sisäkorvaistute-käyttäjien ryhmä
Sisäkorvaistutekäyttäjät vauvasta vaariin.

Sisäkorvaistute – vertaistukiryhmä käyttäjille, harkitseville ja läheisille
Ryhmä on tarkoitettu sisäkorvaistutetta käyttäville, harkitseville, lasten vanhemmille sekä läheisille (puolisot)

Verkkovertaistukiryhmät
Harvinaisten vamma- ja sairausryhmien verkoston palsta

Moottorikorvat

Huonokuuloisten nuorten keskusteluryhmä

CIsu-jengi
Sisäkorvaistutetta käyttävien nuorten ryhmä

Alueellinen toiminta

Pääkaupunkiseudun kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Turun Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Tampereen Seudun Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Keski-Suomen Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Pohjanmaan Kuulovammaisten Lasten Tuki ry

Kanta-Hämeen kuulovammaisten lasten vanhemmat

Viittomakielinen satu

Paikalliset viittomakieliset satutunnit ilmoitellaan täällä

Pääkaupunkiseudun viittomakielinen perhekerho
Keskustelua kerhon ohjelmasta ja muista tapahtumsta

Ulkomaiset keskusteluryhmät

Parents of Children with Auditory Neuropathy Spectrum Disorder
Englanninkielinen Auditiivinen neuropatia-vertiastukiryhmä

Microtia and Atresia support group
Englanninkielinen mikrotia ja atresia-vertaistukiryhmä

Vammaisuus ja erityislapset

Leijonaemot
Leijonaemot on ryhmä, jonka tarkoituksena on toimia vertaistukena erityislasten (pitkäaikaissairaat tai vammaiset lapset) vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen. Tarkoitus on, että ryhmässä kirjoittelu voimaannuttaisi ja jättäisi hyvän mielen.

Viittomien opetus

Yhteisö, jossa tukiviittomien opettajat voivat jakaa vinkkejä ja ajatuksia työstä, materiaaleista, tekniikoista jne.

iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa
Kosketuksessa sen salaisuus! Ryhmässä on tarkoitus jakaa kuntotukseen ja opetukseen liittyvää tietoa ja kokemusta.

Android-laitteet kuntoutuksessa ja erityisopetuksessa
Ryhmässä voi jakaa tietoa, kokemuksia, apps vinkkejä kaikenikäisten käyttäjien kanssa.

Esteetön viestintä lapsen arjessa

Tämä ryhmä on tarkoitettu vanhemmille ja lapsen lähiympäristössä vaikuttaville henkilöille sekä sukulaisille. Ajatuksena on jakaa erilaisia kokemuksia arjessa miten tukea lapsen viestintää ja kielen kehitystä. Pienikin idea on tervetullut. Tavoitteena on tuoda yhteiseen jakoon käytännön vinkkejä kuten miten käyttää erilaisia viestintää tukevia keinoja: viittomia, kuvia, piirtämistä ja puhelaitteita.

Mikäli tiedät muitakin keskusteluryhmiä, jotka voisvat kiinnostaa kuulovammaisten lasten vanhempia, vinkkaathan siitä meille palautelomakkeellamme.