Stöd

Stöd på webben

Det är inte alltid man kan delta i evenemangen, av en eller annan orsak, men kamratstöd kan man ändå behöva. På internet finns många chatgrupper som det är lätt att delta i, oberoende av tid…