Orsaker

CHARGE-syndromet

Perkins School for the blind: CHARGE Syndrome: An Overview, kan ses på Youtube Charge-syndromet är en sällsynt kombination av många symptom, som har fått sitt namn av initialerna i de viktigaste symptomen. CHARGE-syndromet orsakas av ett…

Auditiv neuropati (ANSD)

[Video:See Hear: Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 1/2] Vid auditiv neuropati finns felet i de auditiva banorna mellan örat och hjärnbarken. Hörselundersökningar visar inte nödvändigtvis nedsatt hörsel. I stället yttrar sig problemen i processandet av det…