Auditiv neuropati (ANSD)

[Video:See Hear: Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 1/2]

Vid auditiv neuropati finns felet i de auditiva banorna mellan örat och hjärnbarken. Hörselundersökningar visar inte nödvändigtvis nedsatt hörsel. I stället yttrar sig problemen i processandet av det hörda. Auditiv (även auditorisk) neuropati är fortfarande en relativt ny diagnos och det finns inte ännu särskilt mycket information på finska eller svenska, men på engelska går det bra att hitta genom att söka på till exempel Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD).

Den brittiska kanalen See Hear fokuserar på hörselhandikapp och teckenspråkighet. Bifogade videoklipp visar ett See Hear-dokument i två delar (1/2 ovan och 2/2 nedan). Dokumentet berättar genom en brittisk familjs erfarenheter om auditiv neuropati. När du studerar utländskt material är det bra att tänka på skillnaderna mellan länderna och på att kontrollera fakta hos din egen vårdande läkare.

[Video:See Hear: Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 1/2]