Auditiivinen neuropatia (ANSD)

[Video:See Hear: Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 1/2]

Auditiivisessa neuropatiassa vika on korvan ja aivokuoren välisissä auditiivisissa radoissa. Kuulontutkimuksissa ei välttämättä näy kuulonalenemaa, vaan ongelmat ilmenevät kuullun prosessoinnissa. Auditiivinen (myös auditorinen) neuropatia on vielä suhteellisen uusi diagnoosi. Tietoa ei vielä ole kovin paljoa suomeksi, mutta englannin kielellä löytää hyvin esimerkiksi hakusanoilla Auditory Neuropathy Spectrum Disorder (ANSD).

Oheisissa videoleikkeissä on esitetty brittiläisen kuulovammaisuuteen ja viittomakielisyyteen keskittyneen See Hear –kanavan dokumentti kahdessa osassa (1/2 yllä ja 2/2 alla). Dokumentissa kerrotaan erään perheen kokemuksen kautta auditiivisesta neuropatiasta. Ulkomaisia aineistoja seuratessa on hyvä pitää mielessä eroavaisuudet maiden välillä ja tarkistaa faktat omalta hoitavalta lääkäriltä.0

[Video:See Hear: Auditory Neuropathy Spectrum Disorder 1/2]