Kuulovamman aste

Kuulon alenema voi olla lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen. Kuulovamman vaikeusaste ja tyyppi tunnistetaan kuuluntutkimuksissa ja ilmaistaan kuulokäyrällä desibeleissä. Desibelit eivät kuitenkaan kerro suoraan, miten lapsi selviytyy. Vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä, riippuen lapsen ominaisuuksista, kuntoutuksesta ja ympäristöstä, mutta alla olevat kuvaukset ovat suuntaa-antavia.

Lievästi tai keskivaikeasti huonokuuloinen lapsi kuulee puhetta kuulokojeiden avulla ja pystyy kommunikoimaan huuliolukua tukena käyttäen. Suurin osa kuulovammaisista lapsista kuuluu tähän ryhmään.

Vaikeasti/erittäin vaikeasti kuulovammaiset lapset kuulevat vain voimakkaita ääniä ilman kuulokojeita ja tarvitsevat usein kuulokojeen tai sisäkorvaistutteen lisäksi visuaalista tukea puhekielen oppimiseen.K2.Audiogrammi_0

Kuulovamman vaikutus

Lievä: 20–40 dB

 • Hyötyy kuulokojeista ja huulilta lukemisesta
 • Saattaa tarvita yksilöllistä puheterapiaa
 • Vaikeuksia kuulla hiljaista puhetta etenkin ryhmätilanteissa
 • Puheenerotus on hälytilanteissa hankalaa

Keskivaikea: 40–70 dB

 • Puheen kuulemisessa etenkin konsonanttien erotteluvaikeuksia, mikä usein ilmenee myös lapsen omassa puheessa
 • Tarvitsee kuulokojeet
 • Usein on tarvetta yksilölliseen puheterapiaan
 • Hyötyy merkittävästi huulilta lukemisen mahdollisuudesta
 • Saattaa tarvita viittomia puheen tukena
 • Vaikeuksia puheen kuulemisessa erityisesti ryhmätilanteissa

Vaikea: 70–95dB

 • Mahdollisesti kuulee voimakkaan puheen lähietäisyydeltä
 • Tarvitsee kuulokojeet. Sisäkorvaistutteen tarve harkitaan yksilöllisesti
 • Kuulokojeellakin puheenerotus on vaikeaa, varsinkin konsonantteja on vaikea erotella
 • Huulilta lukemisen mahdollisuus on tärkeä
 • Saattaa tarvita visuaalisia menetelmiä puheen tueksi
 • Puheenkehityksen tueksi on useimmiten tarvetta yksilölliseen puheterapiaan

Erittäin vaikea: 95 dB >

 • Suurin osa näistä lapsista saa sisäkorvaistutteen noin 1–vuotiaana toiseen tai molempiin korviin. Yksilöllisen puheterapian saaminen on tällöin erityisen tärkeää.
 • Sisäkorvaistutteen avulla on kuuleminen, kommunikointi puhekielellä ja FM-laitteen käyttö on mahdollista.
 • Suotuisat kuunteluolosuhteet ja huulilta lukemisen mahdollisuus ovat tällöin tärkeitä.
 • Tarvitsee erityisesti alkuvaiheessa visuaalisia kommunikoinnin tukimenetelmiä

Lähde:

Mukaeltu Kuuleminen, kommunikaatio ja tukitoimet. Päivähoidossa on kuulovammainen oppilas. Kuuloliitto ry.