Graden av hörselnedsättning

Hörselnedsättningen kan vara allt från lindrig lomhördhet till fullständig dövhet. Grad och typ av hörselskada identifieras i hörselundersökningar och illustreras på hörselkurvan i decibel. Deciblarna avslöjar emellertid inte direkt hur barnet klarar sig. Följderna är mycket individuella, beroende på barnets egenskaper, rehabilitering och omgivning, men beskrivningarna här nedan är riktgivande.

Ett barn med lätt eller måttlig hörselnedsättning hör tal med hjälp av hörapparat och kan kommunicera med stöd av läppläsning. De flesta hörselskadade barn hör till denna grupp.

Svårt/gravt hörselskadade barn hör endast starka ljud utan hörapparat och för att lära sig talspråk behöver de ofta både hörapparat eller cochleaimplantat och visuellt stöd.

Korkeat äänet – höga toner
Matalat äänet – låga toner

K2.Audiogrammi_0

Hörselnedsättningens inverkan

Lätt: 20 db-40 db

 • Har nytta av hörapparater och läppläsning
 • Kan behöva individuell talterapi
 • Svårt att höra lågmält tal, i synnerhet i en gruppsituation
 • Svårt att urskilja tal i en bullrig omgivning

Måttlig: 40-70 db

 • Särskilt svårt att i hört tal urskilja konsonanter, vilket ofta avspeglar sig i barnets eget tal
 • Behöver hörapparat
 • Behöver oftast individuell talterapi
 • Drar märkbar nytta av att kunna läsa på läpparna
 • Kan behöva tecken som stöd för tal
 • Svårt att höra tal, i synnerhet i en gruppsituation

Svår: 70-95 db

 • Hör eventuellt högljutt tal på nära avstånd
 • Behöver hörapparat. Behovet av cochleaimplantat utreds individuellt
 • Svårt att urskilja tal ens med hörapparat, särskilt svårt att urskilja konsonanter
 • Viktigt att kunna läsa på läpparna
 • Kan behöva visuella metoder som stöd för tal
 • Individuell talterapi behövs oftast som stöd för talutvecklingen

Grav: >95 db

 • De flesta av dessa barn får vid cirka 1 års ålder cochleaimplantat i det ena eller båda öronen. Individuell talterapi är i så fall av särskild betydelse.
 • Med hjälp av cochleaimplantatet är det möjligt att höra, kommunicera och använda FM-apparat.
 • Viktigt att förhållandena för att höra är goda och att läppläsning är möjlig.
 • Behöver i synnerhet i början visuella stödmetoder för kommunikation

Källa:

Bearbetning av Kuuleminen, kommunikaatio ja tukitoimet. Päivähoidossa on kuulovammainen oppilas. Kuuloliitto ry.