Rehabilitering

Lindfors Stiftelsen

Med musikens hjälp kan man utveckla många färdigheter som samtidigt främjar utvecklingen av hörsel och tal Lindforsi Stiftelsen är en stiftelse till stöd för hörsel- och kommunikationshandikappade barn och unga, grundad 1994 med Impi och…

Hörselcentralen

Den första och viktigaste kontakten har det hörselskadade barnets familj till en början med den vårdande hörselcentralen eller motsvarande enhet. Rehabiliteringen av små barns hörsel är i allmänhet centraliserad till universitetssjukhusen, men vid vissa centralsjukhus…