Rehabilitering

Hörselcentralen

Den första och viktigaste kontakten har det hörselskadade barnets familj till en början med den vårdande hörselcentralen eller motsvarande enhet. Rehabiliteringen av små barns hörsel är i allmänhet centraliserad till universitetssjukhusen, men vid vissa centralsjukhus…