Service

Ändringarbeten i bostaden

Ändringsarbeten i bostaden samt redskap och anordningar som ingår i bostaden Kommunen ska ersätta en gravt handikappad för skäliga kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt för anskaffning av redskap och anordningar i bostaden, om dessa…

Hörcentralen

Den första och viktigaste kontakten har det hörselskadade barnets familj till en början med den vårdande hörcentralen eller motsvarande enhet. Rehabiliteringen av små barns hörsel är i allmänhet centraliserad till universitetssjukhusen, men vid vissa centralsjukhus…