Teckenspråk

Tolktjänster

Ett barn har rätt till tolktjänster om hen är hörselskadad, synhörselskadad eller talskadad och hen på grund av sitt funktionshinder behöver tolkning. Det finns ingen undre åldersgräns för att ansöka om tolktjänst. För små barns…

Teckenspråk

Teckenspråk är självständiga språk precis som talade språk lika uttrycksfulla som talade språk: det går att prata om vilket ämne som helst, deklamera en dikt, berätta en vits osv spontant födda inom dövsamfundet nationella, vissa länder…

Stödhjulsmodellen

Barnets språkliga utveckling påverkas av många faktorer: bl.a. interaktionen mellan föräldrar och barn, språkliga incitament i omgivningen, barnets egna utvecklingsförutsättningar och språkbegåvning. Om barnet har en hörselskada inverkar denna också ofta på språkutvecklingen; ju kraftigare…