Teckenspråk

Teckenspråk

Teckenspråk är självständiga språk precis som talade språk lika uttrycksfulla som talade språk: det går att prata om vilket ämne som helst, deklamera en dikt, berätta en vits osv spontant födda inom dövsamfundet 
nationella, vissa länder…