Teckenspråk

Teckenspråk

Teckenspråk är självständiga språk precis som talade språk lika uttrycksfulla som talade språk: det går att prata om vilket ämne som helst, deklamera en dikt, berätta en vits osv spontant födda inom dövsamfundet 
nationella, vissa länder…

Särskild språksvårighet

Med särskilda språksvårigheter (förr dysfasi) avses sådan avvikande språklig utveckling som inte beror på neurologiska avvikelser eller avvikelser i sinnesfunktioner, känsloliv eller omgivning. Barnets språk utvecklas inte i enlighet med åldern, trots att hens funktioner…