Språk

Teckenspråk

Teckenspråk är självständiga språk precis som talade språk lika uttrycksfulla som talade språk: det går att prata om vilket ämne som helst, deklamera en dikt, berätta en vits osv spontant födda inom dövsamfundet 
nationella, vissa länder…

Talterapi

Talterapi är en terapi- och rehabiliteringsform som syftar till att hjälpa språk- eller talstörda barn och vuxna. Genom terapi elimineras, lindras eller förhindras störningar i språk och tal och därmed förknippade interaktions- och kommunikationsproblem. I…

Särskild språksvårighet

Med särskilda språksvårigheter (förr dysfasi) avses sådan avvikande språklig utveckling som inte beror på neurologiska avvikelser eller avvikelser i sinnesfunktioner, känsloliv eller omgivning. Barnets språk utvecklas inte i enlighet med åldern, trots att hens funktioner…

Språk och kommunikation

Förutsättningen för att språket och de kommunikativa färdigheterna ska utvecklas är interaktion. För babyn är det möjligt att interagera genast efter födseln. Till en början räcker beröring, blick och röst som interaktion. Också om babyn…