Språk

Teckenspråk

Teckenspråk är självständiga språk precis som talade språk lika uttrycksfulla som talade språk: det går att prata om vilket ämne som helst, deklamera en dikt, berätta en vits osv spontant födda inom dövsamfundet nationella, vissa länder…

Talterapi

Talterapi är en terapi- och rehabiliteringsform vars syfte är att hjälpa barn och vuxna med tal- och språksvårigheter. Störningar i språk- och talutvecklingen samt förknippade interaktions- och kommunikationsproblem elimineras, lindras eller förhindras med hjälp av…

Stödhjulsmodellen

Barnets språkliga utveckling påverkas av många faktorer: bl.a. interaktionen mellan föräldrar och barn, språkliga incitament i omgivningen, barnets egna utvecklingsförutsättningar och språkbegåvning. Om barnet har en hörselskada inverkar denna också ofta på språkutvecklingen; ju kraftigare…

Språk och kommunikation

Språkutveckling påverkas av många faktorer: bland annat interaktionen mellan föräldrar och barn, språklig stimulans i omgivningen, barnets egna förutsättningar till utveckling och språkbegåvning. En hörselskada inverkar ofta språkutvecklingen; ju kraftigare nedsättning, desto större inverkan. Ett hörselskadat…