Språk och kommunikation

Förutsättningen för att språket och de kommunikativa färdigheterna ska utvecklas är interaktion. För babyn är det möjligt att interagera genast efter födseln. Till en början räcker beröring, blick och röst som interaktion. Också om babyn skulle visa sig vara hörselskadad ska man inte sluta prata. Också ett svårt hörselskadat barn kan uppfatta tal med sin kropp, men i så fall ökar betydelsen av i synnerhet blick och beröring. När den vuxna svarar på barnets ordlösa signaler upplever barnet interaktionen som meningsfull.

I och med att babyn växer ökar betydelsen av kommunikation i ord. Med ett hörselskadat barn bör särskild uppmärksamhet fästas vid hur kommunikationen utvecklas. Om barnets hörselrehabilitering inte ännu har påbörjats eller är i ett mycket tidigt skede, kan antingen olika visuella metoder som stöd för talet eller teckenspråket utnyttjas för att trygga förutsättningarna för kommunikation oberoende av hur det står till med hörseln. I och med att talet utvecklas brukar betydelsen av visuella metoder för stöd minska. Svårt hörselskadade barn kan ändå behöva dem i många situationer då det är svårt eller omöjligt att höra. Om man så vill kan teckenspråket leva kvar som ett andra språk för barnet, vid sidan av talet.

Hörselcentralens talterapeut överväger tillsammans med föräldrarna vilket stöd barnet behöver för att kommunikationsfärdigheter och tal ska utvecklas. Vid behov får barnet talterapi och/eller kommunikationsundervisning. Avgörande är i alla fall den interaktion och språkmodell som vardagen i hemmet erbjuder.

 

Kommentera