11 tips för kommunikation med ett hörselskadat barn

Om du saknar erfarenhet, kan kommunikation med ett hörselskadat barn känns svårare än det är.

Här får du elva tips som underlättar förståelsen av det du vill säga.

1. Ta reda på hur barnet kommunicerar

Hörselskadade barn har många olika sätt att kommunicera. Många av dem kan flera, men använder dock oftast ett enda sätt. Om barnet använder teckenspråk, kan du ta reda på från föräldrarna om han behöver tolk.

2. Fäst barnets uppmärksamhet

Fäst ett hörselskadats barn uppmärksamhet genom att vinka, knacka på bordet eller annan yta, eller genom att försiktigt röra på barnets axel.

3. Försäkra dig om att barnet ser ditt ansikte

Du kan t ex gå till barnets nivå och försäkra dig om att barnet ser både ditt ansiktsuttryck och dina läppar klart och tydligt. Rör dig inte för mycket när du talar, för det kan väsentligt försvåra läppläsning och försvaga din röststyrka.

4. Tala tydligt och naturligt

Hörselskadade barn söker läsa läppar, så uttala orden så naturligt och tydligt som möjligt. Att tala för långsamt eller för högt gör läppläsningen svårt för barnet.

5. Uppmärksamma din mun

Att sätta handen för munnen, äta, tugga tuggumi.. Allt det här försvårar läppläsning. De orsakar också otydlighet i ditt tal.

6. Använd syntips

Det är inte värt att vara blyg eller återhållsam med olika stödtecken, gester eller ansiktsuttryck som förtydligar saken du vill säga.

7. Formulera samtalsämnet tydligt

Om barnet vet vad man talar om, är det lättare för honom att gissa vilka ord du använder. Försäkra dig om att barnet vet om samtalsämnet byts.

8. Stå så att ditt ansikte är upplyst

Dålig belysning gör läppläsningen till en utmaning.

9. Låt alla tala en i taget

Hörselskadade barn kan ha svårt för att följa gruppsamtal, så det är viktigt att alla talar under sin tur och uttrycker sig tydligt när de vill säga något.

10. Minska bakgrundsljuden

Hörapparater och CI-implantat förstärker hörseln, så barnet måste koncentrera sig på att höra din röst mitt bland allt bakgrundsljud. Trafikljud, ljud från radio eller TV, datorljud och andra liknande gör lyssnandet svårare för barnet. Situationen kan underlättas t ex genom att stänga fönstret och stänga av onödiga apparater.

11. Ge inte upp

Ingenting irriterar ett hörselskadat barn eller tonåring så mycket som ”Jag berättar senare” eller ”Det är inte viktigt”. För barn och ungdom är det viktigt att känna sig som en del av gruppen och få all samma information som de andra medlemmarna i gruppen. Om du inte kunnat framförda det du ville vid första försöket, ge inte upp utan prova modigt på andra sätt att kommunicera. Du kan t ex skriva vad du vill säga på telefonskärmen eller helt enkelt göra det på det gamla sättet: ta papper och penna och skriv.

Källa: http://www.ndcs.org.uk/family_support/communication/deaf_awareness.html