11 tips för kommunikation

Om du saknar erfarenhet, kan kommunikation med ett hörselskadat barn känns svårare än vad det egentligen är.

Här får du elva tips som underlättar kommunikationen.

1. Ta reda på hur barnet kommunicerar

Det finns många olika sätt på vilka hörselskadade barn kan kommunicera på. Många barn kan flera men använder dock oftast ett enda sätt. Om barnet använder teckenspråk, kan du fråga föräldrarna om hen behöver tolk.

2. Dra barnets uppmärksamhet till dig

Dra ett hörselskadats barn uppmärksamhet till dig genom att vinka, knacka på bordet eller annan yta, eller genom att försiktigt röra på barnets axel.

3. Försäkra dig om att barnet ser ditt ansikte

Du kan till exempel möta barnet blick på samma höjd som barnet är på och försäkra dig om att barnet ser både ditt ansiktsuttryck och dina läppar klart och tydligt. Flytta dig inte för mycket när du talar för det kan göra det betydligt svårare att läsa läpparna och få din röst att höras sämre.

4. Tala tydligt och naturligt

Hörselskadade barn läser läpparna, så uttala orden så naturligt och tydligt som möjligt. Att tala för långsamt eller för högt gör läppläsning svårt för barnet.

5. Tänk på vad du gör med din mun

Att sätta handen för munnen, äta, tugga tuggummi.. Allt det här försvårar läppläsning. De gör också talet mera otydligt.

6. Använd syntips

Det är inte värt att vara blyg eller återhållsam med olika stödtecken, gester eller ansiktsuttryck som förtydligar det du vill säga.

7. Formulera samtalsämnet tydligt

Om barnet vet vad man talar om, är det lättare för henne att gissa vilka ord du använder. Försäkra dig om att barnet märker att samtalsämnet byts då det händer.

8. Stå så att ditt ansikte är upplyst

Dålig belysning gör att det är svårare att läsa läppar.

9. Tala en i taget

Hörselskadade barn kan ha svårt för att följa med diskussioner som sker grupper. Därför är det viktigt att tala en åt gången och uttrycka sig tydligt.

10. Dra ner på bakgrundsljuden

Hörapparater och CI-implantat förstärker hörseln och det kräver mera koncentration att urskilja din röst om det finns bakgrundsljud. Trafikljud, ljud från radio eller TV, datorljud med mera gör det svårare för barnet att lyssna på dig. Det hjälper att till exempel stänga öppna fönster och stänga av onödiga apparater.

11. Ge inte upp

Ingenting irriterar ett hörselskadat barn eller tonåring så mycket som ”Jag berättar senare” eller ”Det var inte viktigt”. Det viktigt att känna sig som en del av gruppen och få samma information som de andra. Ge inte upp om du inte gjorde dig förstådd vid första försöket, utan prova modigt på andra sätt att uttrycka dig. Du kan till exempel skriva det du vill säga på telefonskärmen eller ta till det traditionella: skriv eller rita med papper och penna.

Källa: https://www.ndcs.org.uk/