Fritid och aktiviteter

Vardagen för ett hörselskadat barn är likadant som för vem som helst. För föräldrar är det dock bra att hålla ögonen öppna hur det går för barnet med kompisar och i olika aktiviteter. Ett litet och även lite större barn kan behöva draghjälp då det gäller att skapa sociala kontakter och för aktivitetsledare är det bra att veta om hörselskadan.

Hjälpmedel och stödfunktioner står till förfogande även under fritiden och olika aktiviteter. Aktivitetsledaren kan använda en FM-sändare och så kan man anlita en skriv- eller teckenspråkstolk.

Kommentera