Talets och språkets utveckling

Spädbarnet har en medfödd förmåga att ta emot språk och ett medfött behov av att interagera med en annan människa. Redan i livmodern lär sig barnet känna igen sin mammas röst.

Utvecklingen av tal, språk och kommunikation bottnar i tidig interaktion som börjar med kroppskontakt mellan mor och barn. Den vuxna skapar ramen för interaktionen men också ett spädbarn kan påverka med sitt eget temperament och sina handlingar. Spädbarnet lär sig att följa riktningen för den vuxnas uppmärksamhet och att fästa sin egen uppmärksamhet vid samma objekt: så blir observationerna gemensamma och föremål för samtal.

Innan spädbarnet har ord uttrycker hen sig med mimik, gester, ljud (joller) och handling.

Som 1-åring kan barnet sitt namn, förstår ungefär 50 ord, säger eventuellt något ord, tar långsamt till sig nya ord.

Som 1,5-åring förstår barnet ungefär 200 ord, följer enkla tillsägelser, säger ungefär 50 ord, men kommunicerar i stor utsträckning med ljud, med att peka och med blicken.

Vid 2–2,5 år säger barnet ungefär 250–400 ord (stor individuell variation), använder små satser i sitt tal, uttalet är bristfälligt. Förstår mycket mer tal än hen själv kan producera.

Vid 3–4 år säger barnet begripliga meningar, producerar mångsidigt ord av olika ordklass. Satskonstruktionerna är komplicerade och barnet producerar berättelser och diskuterar. Talet kan i någon mån innehålla felaktiga böjningsformer.

Som 5–6-åring talar barnet flytande och tydligt, lindriga artikulationsfel kan förekomma. Brett ord- och begreppsförråd. Behärskar grammatikaliska regelbundenheter. Använder språket mångsidigt: diskuterar, förhandlar, rabblar rim och ramsor och leker med språket. Börjar bemästra grunderna i läsning och skrivning.

Kommentera