Tal

Stödhjulsmodellen

Barnets språkliga utveckling påverkas av många faktorer: bl.a. interaktionen mellan föräldrar och barn, språkliga incitament i omgivningen, barnets egna utvecklingsförutsättningar och språkbegåvning. Om barnet har en hörselskada inverkar denna också ofta på språkutvecklingen; ju kraftigare…