Tecken

Tolktjänster

Ett barn har rätt till tolktjänster om hen är hörselskadad, synhörselskadad eller talskadad och hen på grund av sitt funktionshinder behöver tolkning. Det finns ingen undre åldersgräns för att ansöka om tolktjänst. För små barns…