Hörselundersökning

Otoakustisk emission (OAE)

Otoakustisk emission (OAE) grundar sig på ljud som produceras i innerörat. Vid screening skickas ett ljud in i örongången och det ”eko” som kommer tillbaka, det vill säga är producerat av innerörat, är mätbart hos…

Hjärnstamsaudiometri (ABR)

På spädbarn kan ABR-testet (Auditory brain stem response) göras under naturlig sömn/vila. Undersökningen kan också utföras i narkos eller barnet kan ges lugnande medel. I barnets öra placeras en hörlur. Genom den förmedlas ett kortvarigt…

Hörselundersökning

Medfödda eller strax efter födseln uppkomna hörselskador hittas tidigt med hjälp av dagens undersökningsmetoder. De internationella rekommendationerna syftar till att identifiera hörselnedsättning och påbörja rehabilitering före sex månaders ålder. Många faktorer inverkar på hur detta…