Hjärnstamsaudiometri (ABR)

På spädbarn kan ABR-testet (Auditory brain stem response) göras under naturlig sömn/vila. Undersökningen kan också utföras i narkos eller barnet kan ges lugnande medel. I barnets öra placeras en hörlur. Genom den förmedlas ett kortvarigt ljudincitament (klick) många gånger, vanligen minst 1000 gånger. De elektriska reaktioner som orsakas av ljudincitamenten registreras med hjälp av elektroder som fästs på huvudet. Elektroderna (3-4 st) fästs vanligen vid örsnibben eller bakom örat, i pannan och på hjässan. Reaktionerna lagras på dator och skrivs ut (nedre bilden). Hjärnstamsaudiometri tar betydligt längre tid än OAE och räcker mellan en halv och en timme. Genom ABR kan sådana hörselskador identifieras som inte hittas med hjälp av OAE.

Hjärnstamsaudiometri (ABR) bygger på EEG- eller elektroencefalografitekniken. Med hjälp av ABR undersöks elektriska reaktioner i hörselnerven och hjärnstammen. Ljudincitamentet aktiverar hörselnervens och hjärnstammens hörselbanor synkront. Den elektriska potential som ljudincitamentet ger upphov till avancerar med konstant hastighet i hörselnerven och i hörselbanorna. Den reaktion som orsakas av ett enstaka ljudincitament är mycket liten och drunknar bland den elektriska aktiviteten i hjärnan (bruset), varför den inte kan urskiljas. När samma incitament upprepas tillräckligt många gånger och den elektriska aktivitet som orsakas i hörselnerven och hjärnstammens hörselbanor summeras med hjälp av en dator, får man fram hjärnstamsreaktionen, vågorna I-V. Med andra ord, slumpmässigt förekommande annan elektrisk aktivitet i hjärnan elimineras men den aktivitet som orsakas av ljudincitamentet förstärks. Som den nedre bilden visar går vågorna IV och V ofta samman och betecknas IV–V.

Aivorunkovasteet_kynnysmittaus

Hjärnstamsreaktionerna illustrerar hörselsinnets funktion ända in på hjärnstamsnivå. När hörseltröskeln definieras vid hörselundersökningar på små barn minskar man stegvis incitamentets styrka, varvid hjärnstamsreaktionerna avtar och fördröjs. Incitamentets styrka minskas tills också den starkaste av vågorna (V) försvinner. Denna nivå har påvisats motsvara en hörseltröskel på frekvenserna 2–4 kHz.

Källa:

Elina Mäki-Torkko: Vauvojen kuulon tutkiminen – otoakustiset emissiot ja aivorunkovasteet. Avaintietokansio. KLVL ry, updaterat 2012.