Otoakustisk emission (OAE)

Otoakustisk emission (OAE) grundar sig på ljud som produceras i innerörat. Vid screening skickas ett ljud in i örongången och det ”eko” som kommer tillbaka, det vill säga är producerat av innerörat, är mätbart hos så gott som alla normalhörande nyfödda. OAE-screeningen bör göras tidigast 24 timmar efter födseln, eftersom en alltför tidig undersökning ökar antalet felaktigt positiva resultat.

Det finns olika metoder för emissionsundersökning, beroende på vilken typ av ljudstimuli som används för att registrera impulser. Vid hörselundersökning av spädbarn registreras i allmänhet emissioner som orsakas av kortvarigt ljudstimuli. Undersökningen kan göras med babyn i förälderns famn eller i sängen. Undersökningen görs i ett tyst rum och det är till fördel om babyn sover. I så fall minimeras felkällorna som orsakas av att babyn själv rör på sig eller låter. Någon gång andas babyn så tungt, på grund av till exempel en infektion i de övre luftvägarna, att undersökningen inte kan utföras.

Beskrivning av undersökningsmetoden

Bägge öronen undersöks skilt för sig. Testutföraren placerar en prob/propp innehållande ljudgivare och mikrofon i hörselgången. Till örat sänds upprepade, korta stimuli av ljud, och resultatet (emissionerna från innerörat) registreras. Svaret kommer mycket snabbt, ett öra undersöks på cirka en minut och hela undersökningen, inklusive förberedelser, tar inte mer än 10–15 minuter.