Lings ljud

Lings ljud omfattar alla frekvenser som används i tal. De är ett lätt och snabbt sätt att testa barnets hörseltillstånd, t o m dagligen.

Ljuden är:

  •  /m/ innehåller låga frekvenser. Om barnet inte hör låga frekvenser ordentligt, kan talets prosodiska egenskaper inte utvecklas normalt och vokaluttalet kan orsaka svårigheter
  • /u/ innehåller olika låga frekvenser
  • /a/ är i mitten av talets frekvensområde
  • /i/ innehåller båda låga och höga frekvenser
  • /s/ innehåller mycket höga frekvenser
  • /sh/ innehåller höga frekvenser

Lings ljud används mest för att testa iakttagelseförmågan, dvs om barnet kan skilja på t ex /a från /i spelar normalt ingen roll. Föräldrar kan få handledning på hur man kan använda Lings ljud t ex från talterapeuten.

Det bästa (och roligaste) sättet att höra ljuden är som eller i en lek.