Lings ljud

Lings ljud omfattar alla frekvenser som används i tal. De utgör ett lätt och snabbt sätt att testa barnets hörseltillstånd, till och med dagligen.

Ljuden är:

  •  /m/ innehåller låga frekvenser. Om barnet inte hör låga frekvenser ordentligt, kan talets prosodiska egenskaper inte utvecklas normalt och vokaluttalet kan orsaka svårigheter
  • /u/ innehåller olika låga frekvenser
  • /a/ är i mitten av talets frekvensområde
  • /i/ innehåller båda låga och höga frekvenser
  • /s/ innehåller mycket höga frekvenser
  • /sh/ innehåller höga frekvenser

Lings ljud används mest för att testa iakttagelseförmågan. Om barnet kan skilja på till exempel /a från /i spelar normalt ingen roll. Föräldrar kan få handledning i hur man kan utnyttja Lings ljud till exempel från talterapeuten.

Det bästa (och roligaste) sättet att höra ljuden är samband med lek.