Tekniska hjälpmedel

När ett barn konstateras ha en hörselskada som förutsätter hörselrehabilitering börjar man i första hand med att prova ut en hörapparat. Om hörselskadan är så allvarlig att en hörapparat inte räcker till för att barnet ska kunna lära sig hörselbaserat tal, utreds därefter möjligheterna för cochleaimplantat i innerörat. Dessa hjälpmedel ger barnet hörsel och möjliggör därmed att talet utvecklas i den normala vardagen.

Utöver hörapparater och cochleaimplantat finns det andra tekniska hörselhjälpmedel som hjälper ett hörselskadat barn att klara sig hemma, i daghemmet och i skolan.

Tekniska hjälpmedel: