Tekniska hjälpmedel

När ett barn konstateras ha en hörselskada som förutsätter hörselrehabilitering börjar man i första hand prova ut en hörapparat. Om hörselskadan är så allvarlig att en hörapparat inte räcker till för barnet ska kunna lära sig hörselbaserat tal, utreds därefter möjligheterna för cochleaimplantat i innerörat. Dessa metoder ger barnet hörsel och möjliggör därmed att talet utvecklas i den normala vardagen.

Utöver hörapparater och cochleaimplantat finns det hörselhjälpmedel som hjälper ett hörselskadat barn att klara sig hemma, i daghemmet och i skolan.

Tekniska hjälpmedel: