FM-system

FM-system

På daghemmet och i skolan underlättas barnets hörande av ett system som eliminerar avstånd och bakgrundsbrus. Det finns olika sorters tekniska lösningar för hörselhjälpmedel men i skolvärlden är FM-systemet vanligast. Det fungerar med radiofrekvenser.

Hur fungerar FM-systemet?

FM-systemet omfattar en sändare (för läraren) och en mottagare (för eleven). Eleven lyssnar med hjälp av antingen en audio input eller en halsslinga som ansluts till apparaten. Sändardelen kan med förgreningssladd också anslutas till en audiokälla, varvid det går att utan störningar höra television, SmartBoard eller inspelningar. I stället för en personlig mottagare kan man använda ett högtalarsystem som förstärker lärarens röst så att hela klassen kan lyssna. Genom högtalarens placering kan man inverka på hur en hörselskadad elev hör.

FM-system för vem?

Hörselcentralen bedömer behovet av FM-apparatur. Behovet bestäms bl.a. av graden av hörselskadad hos barnet och av förhållandena på daghemmet/i skolan. Ju svårare hörselskada, desto viktigare är det att höra utan störningar.

Hur kan vi få ett FM-system?

På lågstadiet får man hörselhjälpmedel från hörselcentralen och i samarbete med rehabiliteringshandledaren försöker man hitta den individuella lösning som passar varje enskilt barn bäst.

Från och med grundskolans sjunde årskurs kan man ansöka hos Fpa om hörselhjälpmedel. I så fall ska studierna sikta på yrkesutbildning och arbetsliv. Grundskoleleven ska till sin ansökan bifoga en plan för hur yrkesutbildningen genomförs och varför hjälpmedel behövs. (Fpa).

Youtube: Hearing Aid – Fm Simulation Captioned Version