FM-laite

Youtube: Hearing Aid – Fm Simulation Captioned Version

Päiväkodissa tai koulussa käytettävä ryhmäkuuntelulaite helpottaa lapsen kuulemista poistaen etäisyyden ja taustamelun vaikutuksen. Kuuntelun apuvälineet käyttävät erilaisia teknologioita, joista koulumaailmassa yleisin on radiotaajuuksilla toimiva FM-laite.

Miten FM-laite toimii?

Laitteistoon kuuluu lähetin (opettajalla) ja vastaanotin (oppilaalla). Oppilas kuuntelee kojeeseen liitetyn fm-vastaanottimen tai kaulasilmukan avulla. Lähetinosa on mahdollista kytkeä haarajohdolla myös audiolähteeseen, jolloin myös television, SmartBoardin tai äänitteiden kuuntelu onnistuu häiriöttömästi. Henkilökohtaisen vastaanottimen sijaan on mahdollista myös käyttää kaiutinjärjestelmää, joka vahvistaa opettajan äänen koko luokan kuultavaksi. Kaiuttimen sijainnilla voidaan vaikuttaa kuulovammaisen oppilaan kuulemiseen.

Kenelle FM-laite?

FM-laitteen tarve arvioidaan kuulokeskuksessa. Tarpeeseen vaikuttaa muun muassa lapsen kuulovamman aste ja päiväkodin/koulun olosuhteet. Mitä vaikeampi kuulovamma, sen tärkeämmäksi nousee häiriöttömän kuuntelun merkitys.

Kuinka saamme FM-laitteen?

Alakoulussa käytettävät kuuntelun apuvälineet saadaan kuulokeskuksesta ja kuntoutusohjaajan kanssa yhteistyössä pyritään löytämään yksilöllisesti kullekin lapselle sopiva ratkaisu.

Peruskoulun 7. luokalta alkaen on mahdollista hakea kuuntelun apuvälinettä Kelalta. Tällöin opiskelujen tulee tähdätä ammatillisiin opintoihin ja työelämään pääsyyn. Peruskoululainen esittääkin hakemuksensa liitteenä suunnitelman ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta ja apuvälineiden tarpeellisuudesta opinnoissaan. (Kela).