Television kuuntelu

Häiriötön kuunteluympäristö on erittäin oleellinen osa kuulovammaisen lapsen puheen ymmärtämistä. Esimerkiksi television kautta lapsen on mahdollista omaksua kieltä ja sanavarastoa, mikäli se on kuulemisen kannalta mahdollista. Lapsiperheen arjen keskellä keskittyvä kuuntelu voi kuitenkin olla haasteellista. Tilanteessa, jossa ympäristön äänet häiritsevät tai lapsi joutuu kuuntelemaan kovin suurella äänenvoimakkuudella, voi induktiosilmukka tai muu kuuntelun apuväline tuoda avun.

Induktiosilmukka on kuulovammaisen apuväline, joka siirtää magneettikentän välityksellä äänen suoraan kuulolaitteen vastaanottokelaan. Näin ääni siirtyy puhtaasti, sopivalla voimakkuudella eivätkä häiriöäänet puhujan ja kuuntelijan välissä häiritse.

Induktiosilmukkaa kuunneltaessa kuulokoje käännetään ns. T-asentoon, jolloin kuulokojeen oma mikrofoni kytkeytyy pois. Näin ympäristössä olevat häiriöäänet eivät kuulu kuulokojeen kautta. Joissakin kuulokojeissa on myös MT-asento, joka mahdollistaa induktiosilmukan ja ympäristön äänien samanaikaisen kuuntelun.

Induktiosilmukka koostuu yleensä huonetilan ympäri vedetystä johtimesta, induktiosilmukkavahvistimesta ja äänilähteestä. Induktiosilmukka aikaansaa tilaan äänen mukaan vaihtelevan sähkömagneettisen kentän, josta kuulolaitteessa oleva vastaanottokela sieppaa äänen ja muuttaa sen jälleen normaaliksi ääneksi kuulolaitteen kuulokeosassa.  Näin ääni siirtyy häiriöttömästi suoraan puhujan mikrofonista kuuntelijan kuulolaitteeseen.

Induktiosilmukan voi saada myös henkilökohtaisena  kaulasilmukkana tai tyynysilmukkana. Nämä ratkaisut käyvät jos perheessä ei ole muita kuulokojeen käyttäjiä. Tyynysilmukan käyttö tosin edellyttää, että lapsen täytyy istua tietyssä paikassa kun katsoo televisiota.

Kotiin asennettavan induktiosilmukan myöntää kunta vammaispalvelulain nojalla.

Lähteet:

Induktiosilmukat, Kuunteluympäristö. www.kuulokynnys.fi

Jukka Rasa. Esteetön kuunteluympäristö. 2012. Kuuloliitto ry.