Dagvård

FM-system

FM-system På daghemmet och i skolan underlättas barnets hörande av ett system som eliminerar avstånd och bakgrundsbrus. Det finns olika sorters tekniska lösningar för hörselhjälpmedel men i skolvärlden är FM-systemet vanligast. Det fungerar med radiofrekvenser….

Tekniska hjälpmedel

När ett barn konstateras ha en hörselskada som förutsätter hörselrehabilitering börjar man i första hand med att prova ut en hörapparat. Om hörselskadan är så allvarlig att en hörapparat inte räcker till för att barnet…