Dagvård

FM-system

Youtube: Hearing Aid – Fm Simulation Captioned Version FM-system På daghemmet och i skolan underlättas barnets hörande av ett system som eliminerar avstånd och bakgrundsbrus. Det finns olika sorters tekniska lösningar för hörselhjälpmedel men i…

Tekniska hjälpmedel

När ett barn konstateras ha en hörselskada som förutsätter hörselrehabilitering börjar man i första hand med att prova ut en hörapparat. Om hörselskadan är så allvarlig att en hörapparat inte räcker till för att barnet…