Hörselcentral

Serviceplanen

Serviceplanen är som ett paraply av all samlad information om allt som görs för barnet. Serviceplanen och andra planer som uppgörs för barnet ska alltså syfta till samma mål. -Handbok för handikappservice- Serviceplanen uppgörs i…

Hörselcentralen

Den första och viktigaste kontakten har det hörselskadade barnets familj till en början med den vårdande hörselcentralen eller motsvarande enhet. Rehabiliteringen av små barns hörsel är i allmänhet centraliserad till universitetssjukhusen, men vid vissa centralsjukhus…

Hörselundersökning

Medfödda eller strax efter födseln uppkomna hörselskador hittas tidigt med hjälp av dagens undersökningsmetoder. De internationella rekommendationerna syftar till att identifiera hörselnedsättning och påbörja rehabilitering före sex månaders ålder. Många faktorer inverkar på hur detta…