Fpa

Serviceplanen

Serviceplanen är som ett paraply av all samlad information om allt som görs för barnet. Serviceplanen och andra planer som uppgörs för barnet ska alltså syfta till samma mål. -Handbok för handikappservice- Serviceplanen uppgörs i…

Fpa:s handikappförmåner

På fpa:s sidor under rubriken funktionshindrad hittar du praktiskt taget alla förmåner och tjänster som kan tänkas lämpa sig för familjer och personer med hörselnedsättning.  Handikappbidragen finns till för att underlätta det dagliga livet med…