Fpa

Tolktjänster

Ett barn har rätt till tolktjänster om hen är hörselskadad, synhörselskadad eller talskadad och hen på grund av sitt funktionshinder behöver tolkning. Det finns ingen undre åldersgräns för att ansöka om tolktjänst. För små barns…

Fpa:s handikappförmåner

På fpa:s sidor under rubriken funktionshindrad hittar du praktiskt taget alla förmåner och tjänster som kan tänkas lämpa sig för familjer och personer med hörselnedsättning.  Handikappbidragen finns till för att underlätta det dagliga livet med…