Fpa

Serviceplanen

Serviceplanen är som ett paraply av all samlad information om allt som görs för barnet. Serviceplanen och andra planer som uppgörs för barnet ska alltså syfta till samma mål. -Handbok för handikappservice- Serviceplanen uppgörs i…

Handikappstöd

Handikappbidrag för barn under 16 Fpa anvisningar >> Handikappbidrag kan beviljas på villkor att barnet har en på vederbörligt sätt konstaterad sjukdom, skada eller funktionsstörning och att denna i minst sex månaders tid kräver sådan…