Handikappstöd

Handikappbidrag för barn under 16

Fpa anvisningar >>

Handikappbidrag kan beviljas på villkor att barnet har en på vederbörligt sätt konstaterad sjukdom, skada eller funktionsstörning och att denna i minst sex månaders tid kräver sådan vård, omsorg och rehabilitering som innebär en större belastning och bundenhet för föräldrarna än vad friska barn i samma ålder kräver (Fpa)

Ett hörselskadat barn under skolåldern som använder hörapparat, och som behöver vård och rehabilitering för att språklig eller annan utveckling ska tryggas, beviljas i allmänhet grundbeloppet för handikappbidrag för barn under 16.
 Förhöjt handikappbidragkan man få, om hörselskadan är grav och den är förenad med problem i frågan om talets eller språkets utveckling. I så fall får barnet oftast regelbunden talterapi. Kommunikationsmetoder som stödjer talet kan också komma i fråga.

Handikappbidragets högsta belopp kan beviljas för gravt hörselsynskadade eller gravt hörsel- och multihandikappade barn.

Som bilaga till en ansökan om handikappbidrag är det bäst att skicka en separat beskrivning av hur hörselskadan och eventuella andra funktionshinder belastar vardagen. Hjälp med detta hittar du i Fpa:s sakkunniganvisningar. Där beskrivs, i enlighet med villkoren för handikappbidrag, den belastning och bundenhet som kan orsakas av vård, omsorg och rehabilitering i anslutning till hörselnedsättning (s. 34 i det finskspråkiga dokumentet). När du skriver är det bra att tänka på att det finns stora skillnader mellan de hörselskadade barnen och att de lever i varierande omständigheter. Det är därför viktigt att du beskriver just ditt eget barn, hens omständigheter och hens behov.

Kommentera