Hjälpmedel för hörsel- och synskadade

Hörsel- och synskadades behov av hjälpmedel är mycket individuella. Barn, som har hörsel- och synrester, kan använda lämpliga syn- och hörhjälpmedel. För hörsel- och synskadade är hjälpmedel som används med känselsinnet speciellt viktiga, men utbudet av sådana är litet.

Hjälpmedel som används med känselsinnet

  • bärbar dator, till vilken man kopplar punktskriftsskärm och punktskriftstangenter
  • mobiltelefon, till vilken man kopplar punktskriftsskärm och punktskriftstangenter
  • vit käpp, som visar att användaren är synskadad och som hjälper denne att gestalta omgivningen när han eller hon är ute och rör på sig

Hjälpmedel som används med synsinnet

  • filterglasögon som hindrar bländning och förbättrar kontrastseendet
  • förstoringsglas eller kikare för läsning, tv-tittande eller teaterbesök
  • förstoringslampa, dvs en lampa kombinerad med förstoringsglas, för handarbeten och läsning
  • elektroniska förstoringsapparater, dvs läs-TV, med kamera och skärm.

Mera om hjälpmedel för hörselskadade

Källor:

Föreningen Finlands Dövblinda rf

Kristina Forsberg. 2010. Opas apuvälineistä kuurosokeiden parissa työskenteleville. Suomen Kuurosokeat ry.