Fyra steg mot att höra

Från att man får hörapparat eller cochleaimplantat är det ännu en bit kvar att gå innan man bekymmersfritt kan njuta av världens allehanda ljud. Med ljud och hörsel gäller det att gå framåt lite i taget.

Doktor och talforskare Norman Erber delar in färden mot ett bättre hörande i fyra steg: varseblivning, urskiljning, igenkänning och förståelse.

För gravt hörselskadade barn är alla ljud nya. Ofta kan barnet ha tidigare hörupplevelser, men med implantatet eller hörapparaten låter bekanta ljud ofta annorlunda. I början vet barnet inte nödvändigtvis vilka ljud det hör och varifrån de kommer.

Håll uppsikt över utvecklingen och se till att hörapparaten eller processorn är i ständig användning medan barnet är vaket. Ge barnet tid att lära sig lyssna. Se till att hörselmiljön är god och uppmuntra barnet till att lyssna.

Fyra steg mot att höra

1. Varseblivning av ljud

Hör barnet ljudet? Reagerar han eller hon på det? En baby kan visa att den hör, till exempel genom att blinka till, vända på huvudet eller peka på sitt öra. Ett äldre barn kan uppmuntras till att berätta om ljudet till exempel genom att själv ljuda eller att rita.

2. Urskiljning av olika ljud

Kan barnet skilja på två olika ljud? Om du härmar en hund, vov vov, kan barnet då välja det rätta av två mjukisdjur? Målet är att barnet kan skilja på olika ljud och kombinera ljuden med andra sinnesintryck, såsom synsinnet.

3. Igenkänning av ljud

Om barnet hör ett ljud, kan han eller hon säga vad det är? Till exempel om barnet hör en katt som jamar utan att se katten, kan hen säga att det är en katt? Målet är att barnet både kan känna igen och upprepa det ljud som hörs.

4. Förståelse av ljud

Förstår barnet vad ljuden betyder? Till exempel om barnet hör en berättelse, kan hen också svara på frågor i anslutning till den, eller själv återberätta historien? Målet är att barnet ska kunna dra nytta av den information som fås genom hörseln.

Källor:

Cochlear Implant Online. Erber´s Hierarchy: The Listening Ladder.

Satakieliohjelma, Lapsi ja sisäkorvaistute, 2013.