Cued speech

Cued Speech

Cued Speech (vinkkipuhe) är en metod för att stödja läppläsningen, med syfte att tydliggöra talet. Cued Speech förtydligar språkets ljud (fonemen) med hjälp av handtecken och -ställningar, i förening med läpparnas form. Därigenom syns talets…