Cytomegalovirus

Cytomegaloviruset (CMV) tillhör herpesfamiljen och är den näst vanligaste orsaken till medfödd hörselnedsättning, efter ärftlighet. Symptomen på medfödd cytomegalovirusinfektion kan utöver nedsatt hörsel vara nedsatt syn samt neurologiska symptom av olika grad. Det är därför viktigt att ställa diagnos och kartlägga eventuella symptom.

De flesta av oss insjuknar någon gång i livet i CMV som ofta är symptomfri, det vill säga vi vet inte ens om att vi har haft sjukdomen. Viruset smittar från person till person via utsöndringar och kan i samband med amning eller förlossning smitta från mamma till barn. Denna form av smitta har ändå inte konstaterats förorsaka hörselskador. Däremot kan medfödd CMV som smittar via moderkakan, den globalt sett vanligaste fosterinfektionen, vara orsak till en hörselskada. CMV-infektionen smittar till fostret i 40 procent av alla graviditeter där mamman har CMV.

Symptomfri CMV

90 % av de infekterade barnen klarar sig utan symptom. Tidigare diagnostiserades dessa barn inte och man vet inte så mycket om hur de utvecklas. En av tio symptomfria CMV-bärare har medfödd eller progressiv hörselskada.

Symptomatisk CMV

10 % av alla spädbarn med CMV-infektion har symptom, bl.a. låg födelsevikt, litet huvud, gulaktig hud och ögon, små röda prickar på huden, syn- eller hörselskada samt varierande neurologiska symptom.

Källor:

National Deaf Children´s Society. 2011. Information for families: Congenital cytomegalovirus and deafness.

Alanen, Anna. Lääketieteellinen Aikakausikirja Duodecim. 2010. Toksoplasma-, parvovirus- ja sytomegalovirusinfektiot raskauden aikana.