Mikroti

Mikroti betyder öronmissbildning/ha små öron. Mikro betyder liten och otis öra. I Finland föds det 20-30 barn om året, som har en form av små öron eller en missbildning av ytterörat till någon grad. I de mildare fallen kan ytterörat vara rejält utstående, litet och runt eller ytterörat kan saknas helt och likaledes kan hörselgången vara tilltäppt. Öronmissbildning eller mikroti kan vara ensidigt eller dubbelsidigt. Det förekommer dock mer ensidighet. Ibland kan mikroti bindas till andra syndrom, som t.ex. Treacher Collins -syndromet. En milt osymmetrisk ansiktsform med en liten underkäke kan även ibland förbindas med öronmissbildning.

Hörseln är oftast normal i innerörat även när det gäller ett mikrotiöra. Ljudet når dock inte ända in till innerörat om hörselgången är tilltäppt. Talutvecklingen hos ett barn med ensidig mikroti börjar vanligtvis vid samma skede som hos ett barn med två öron och normal hörsel. Dock med ett öra hör man inte lika bra som med två öron. När man lyssnar med ett öra uppstår ingen riktningshörsel, så man kan inte bedöma från vilken riktning ljudet kommer. Dessutom är förmågan att skilja tal till och med under minsta bakgrundsljud så mycket nedsatt, att både barn och vuxna med ett öra måste läsa väldigt mycket från läpparna för att stödja förmågan att skilja tal.

Det här kan i många fall orsaka en fördröjning med tal- och språkutveckling. När man hör mycket bra med det andra örat uppstår det inte mer  brister på uttal av bokstäver än hos andra barn. Däremot kan det förekomma så pass mycket brister i ordförrådet och förståelsen av begrepp att man blir tvungen att söka skoluppskjutning på grund av nedsatt språkutveckling. Då en sådan risk existerar, bör man följa språkutvecklingen hos barn med mikroti mycket noggrannt.

Om det gäller en dubbelsidig  mikroti får barnet innan ett års ålder en hörapparat som är fäst till  ett elastiskt huvudband. På så sätt påbörjas lyssnandet och hörselövningarna. Efter detta kan man förflytta sig till en benföränkrad hörapparat (sk. BAHA), som fästs bakom örat med en liten titanskruv. En sådan hörapparat kan också fästas till barn med ensidig mikroti, för att förbättra riktningshörseln och förmågan att skilja tal.

Vid 7-8 års ålder kan man också börja med hörselförbättrande operationer. Beroende på storleken och formen av öronmusslan krävs det två eller till och med tre separata operationer. Resultaten har under de senaste åren varit goda. Däremot har man inte hittills fått så lyckade resultat när det gällt att öppna hörselgångar med  tilltäppning med hjälp av operationer. För nuvarande är det ett bättre alternativ för hörseln att ha benförande hörapparater på båda sidor om det gäller dubbelsidig mikroti och förstås bara på ena sidan om det gäller ensidig mikroti.

Avvikelser av ansikts- och huvudformer hos en nyfödd bebis kan vara en svår erfarenhet för föräldrar, särskilt om de tidigare inte har sett något liknande hos barn. Så kan det vara även om om den ena av föräldrarna skulle ha en liknande avvikelseform. På grund av detta och också för att sätta igång rehabilitering har Hörselförbundets rehabiliteringscenter och Hörselskadade Barns Föräldraförbund ordnat kurser för dessa barn med familjer. Det är mycket viktigt att familjerna får referensgruppstöd och kan tala om sina erfarenheter sinsemellan och att även barnen träffar andra liknande barn. Kurser ordnas för grupper några gånger om året, där får man också hjälp och information om mikrotibarns- eller vuxenrehabilitering.

Källa: Överläkare, Elina Rytsölä: Mikrotia. Avaintietokansio, KLVL rf. 2009. Uppdaterat 2013: Päivi Vataja, Harvinaiset-nätverket/Hörselförbundet rf.