Kojeen käytön opettelua

Itsenäinen kaksivuotias

 • Kaksivuotias osoittaa itsenäisyyttään poistamalla kuulokojeen korvastaan.
 • Kuulokojeen käytöstä ei neuvotella kaksivuotiaankaan kanssa. Pysy tiukkana.
 • Kaksivuotiaan kanssa vain aikuinen saa ottaa kuulokojeen pois. Lapsen kanssa voi kuitenkin tehdä yhteistyötä. Lapsen voi esimerkiksi opettaa kertomaan siitä, että hän haluaisi ottaa kojeet pois.
 • Kun lapsi haluaisi ottaa kojeet pois, yritä saada selville miksi hän haluaisi tehdä niin.
  • Jos melua on liikaa, menkää hiljaisempaan paikkaan.
  • Jos väsyttää, laittakaa kuulokoje yhdessä turvaan ennen päiväunia.
  • Jos lapsi haluaa huomiota, ehdota esimerkiksi, että lukisitte satukirjaa yhdessä. Siihen hän tarvitsee kuulokojetta.
 • Kaksivuotiaan kanssa voi harjoitella yhdessä kuulokojeen laittamista paikalleen. Hän voi oppia tekemään sen itsenäisesti noin kolmen vuoden iässä.

Kolmevuotias haluaa tietää, miten kuulokoje toimii

 • Kolmevuotias lapsi haluaa tietää, miten asiat toimivat. Siksi hän saattaa yksin jäädessään ottaa kuulokojeen pois ja tarkastella sitä hyvinkin tarkasti.
 • Kun suoritatte aamukuuntelua, voit samalla esitellä nimeltä kuulokojeen osat ja kertoa, kuinka mikäkin osa toimii. On hyvä, että lapsi tietää miten laite toimii, mutta muistuta samalla, miten tärkeää on pitää kuulokojeet paikallaan.
 • Tässä vaiheessa lapsen tulisi jo tietää, että kuulokojetta ei saa ottaa pois. Suhtaudu kojeen ottamiseen pois samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin ei-toivottuun käytökseen.

Neljän ja viiden vuoden iässä lapset haluavat ikätovereidensa hyväksynnän

 • Myös muiden lasten on hyvä tietää kuulovammasta ja kuulokojeista. Esimerkiksi lastentarhassa ja päiväkodissa kuulokojeista voi kertoa lapsille tarinan avulla. Silloin muut lapset eivät joudu kyselemään niin paljoa kysymyksiä kuulokojetta käyttävältä lapselta itseltään.
 • Neljän-viiden vuoden iässä lapsesta voi tulla hyvin tyylitietoinen. Anna lapsen valita kuulokojeeseen väri tai hieno tarra. Väri tai tarra voi saada kuulokojeen tuntumaan erilaisen sijasta coolilta.
 • Monet kysyvät kuulokojeista, koska eivät tiedä niistä mitään. Eivät siksi, että olisivat ilkeitä. Opeta lapselle, kuinka vastata yleisimpiin kuulolaitteisiin liittyviin kysymyksiin.

Lue myös:

Lähde:

Preschoolers and Hearing Aids – 2-5 Years. Success For Kids With Hearing Loss.
https://successforkidswithhearingloss.com/hearing-aids-on, luettu 20.4.2014.