Nykyaikaisten kuulokojeiden tekniikka ja toimintaperiaatteet

Ville Sivonen: Katsaus nykyaikaisten kuulokojeiden tekniikkaan ja toimintaperiaatteisiin

Tekniikan tohtori Ville Sivosen, 2017, mukaan käytännössä kaikki nykyaikaiset kuulokojeet ovat toimintaperiaatteeltaan digitaalisia eli ääntä käsitellään digitaalisessa muodossa. Sivonen avaa artikkelissaan “Katsaus nykyaikaisten kuulokojeiden tekniikkaan ja toimintaperiaatteisiin” signaalin kulkua kuulokojeessa ja sen keskeisten toimintojen periaatteellista sijoittumista korvan toimintaa ja kuulonaleneman sijaintia ajatellen. Artikkelin keskeisinä teemoina ovat kuuluvuuden parantaminen vahvistamalla ja kompressoimalla ääntä sekä sopeutuminen ääniympäristöihin, jolloin kojeet analysoivat jopa kymmeniä ääniympäristön eri piirteitä kuulokojeen toiminnan ohjaamiseksi. Lue lisää… 

Satakieliohjelma on valtakunnallinen verkosto- ja yhteistyöohjelma, joka tukee ja kouluttaa vaikeasti tai erittäin vaikeasti kuulovammaisten lasten perheitä ja lasten kanssa työskentelevää ammattihenkilöstöä. Kuljemme rinnalla lapsen elämänkaaren eri vaiheissa ja taitekohdissa täydentämällä julkisen sektorin palveluja. Sivuiltamme löydät oppaat ja julkaisut sekä koonnit kuulovamma-alan tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan!

Päivitys 2023: Satakieliseminaaria ei enää ole olemassa