Sanasto

A

akustiikka: ääniolosuhteet

audiologi: korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri tai foniatri, joka on erikoistunut tai suorittanut jatkokoulutuksen audiologian alalta

audiogrammi: kuulokäyrä, kuulontutkimuksessa saadun kuulokynnyksen graafinen esitys

audionomi: kuulontutkija

atresia: korvakäytävän umpeuma

B

baha: bone anchored hearing aid / luujohtokuulokoje, myös Cochlearin tuotemerkki

C

CI: Cochlea Implant, kokleaimplantti, sisäkorvaistute (SI)

crosskuulokoje: kuulokoje, joka vie äänen kuurolta puolelta kuulevaan korvaan/puolelle

D

desibeli: äänenvoimakkuuden eli äänenpaineet yksikkö (dB)

E

epämiellyttävyyskynnys: taso, jolla koetaan kuultu ääni epämiellyttäväksi

F

FM-laite: radiotaajuuksia käyttävä langaton kuuntelun apuväline

H

huulioluku: huulten, kielen, hampaiden ja leuan liikkeiden seuraamista, huulioluku tukee puheen ymmärtämistä tilanteissa, joissa ääntä ei kuule lainkaan tai riittävästi

I

induktiosilmukka: huonokuuloisten apuväline, jolla puhe tai televisiosta tuleva ääni välitetään langattomasti suoraan kuulolaitteeseen tai sisäkorvaistutteen prosessoriin.

integraatio: erityisoppilas sijoitetaan yleisopetuksen luokkaan apuvälinein ja tukitoimin

inkluusio: kaikille yhteinen koulu

J

jälkikaiunta-aika: Huonetilassa aiheutettu ääni heijastuu seinä-, lattia- ja kattopinnoista. Nämä heijastukset heijastuvat edelleen ja tilan täyttää vaimentuva ääni.  Aikaa, jona tilassa oleva ääni äänilähteen lakattua toimimasta vaimenee 60 desibeliin eli käytännössä kuulumattomiin, kutsutaan jälkikaiunta-ajaksi.

K

kirjoitustulkkaus: tulkkausmenetelmä, jossa puhe kirjoitetaan tekstitksi

korvantauskoje: kuulokoje, jonka ulkoinen osa on korvalehden takana

kuntoutus: toimintaa, jonka tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvin­voinnin ja työllisyyden edistäminen

kuulokoje: kuulotekninen apuväline, joka vahvistaa ääntä vahvistava

kuulokäyrä: kuulontutkimuksessa saadun kuulokynnyksen graafinen esitys (audiogrammi)

kuuroutunut: puheenoppimisen jälkeen kuulonsa menettänyt henkilö

L

lingin äänteet: kattavat kaikki puheessa käytetyt taajuudet. Nopea ja helppo tapa testata lapsen kuulon tila vaikka päivittäin.

luujohtokoje: luujohtokuulemiseen perustuva kuulokoje, jolla ääni siirtyy luun kautta suoraan sisäkorvaan

M

meningiitti: aivokalvontulehdus

mikrotia: ulkokorvan ja korvakäytävän epämuodostuminen

O

OAE: Otoakustinen emissio, kuulontutkimusmenetelmä

P

prosodia: sanojen painon ja ajoituksen, sanan osien pituuden, äänen sävyn, äänen korkeuden, sävelkulun ja intonaation avulla tapahtuvaa kommunikoinnin tehostamista tai merkityksen täydentämistä

puhealue: taajuusalue, jolle normaali puheääni sijoittuu kuulokäyrällä

puheenerottelu: puheen ymmärtäminen kuulonvaraisesti

S

sisäkorva: tasapainoelin ja kuulosimpukka

sormiaakkoset: aakkoset käsimuodoin ilmaistuna

sormiaakkosviestintä: käytetään viittomakielen sormiaakkosia huulioluvun tukena näyttämään kunkin sanan alkukirjaimet

T

taajuus: äänen korkeutta tai mataluutta ilmaiseva yksikkö,värähtelyt/sekunnissa (Hz)

taktiiliviittomat: kuulonäkövammaiset käyttävät viittomia taktiilisti, kädestä käteen viittoen

T-asento: kuulokojeen tai SI:n prosessorin asento induktiosilmukalla kuuntelua varten

tukiviittomat: käytetään puheen tukena ja tällöin viitotaan vain viestin välittymisen kannalta oleelliset avainsanat

U

usherin syndrooma: synnynnäinen kuulonäkövamma

V

viitottu puhe: suomen kielen mukaista viittomista puheen rinnalla

viittomakieli: äänetön kieli, jolla on oma rakenteensa ja kielioppinsa

vinkkipuhe: huulioluvun apumenetelmä